logo


Spotkanie Integracyjne Milicz "Rudy" 2015
milicz_plakat2015.jpg

 


15.04.2015 od godziny 19.00 ruszamy spotkaniem integracyjnym (grill,piwko i rozmowy do samego rana )


16.04.2015 godzina 9.00 losowanie stanowisk (jedno losowanie) i rozjazd na stanowiska.
Godzina 11.00 rozpoczęcie wędkowania


19.04.2015 godzina 11.00 koniec wędkowania.
Godzina 12.00 ogłoszenie wyników i wręczenie upominków

Regulamin spotkania integracyjnego

1) do klasyfikacji generalnej zaliczamy karpie i amury od 3 kilogramów.


2) spotkanie rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły.W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie decyduję największa ryba złowiona przez dany zespół


3) Łowienie dozwolone jest przez całą dobę i tylko w wyznaczonych miejscach maksymalnie na 3 wędki stosując metodę włosową.


4) Zabrania się parkowania samochodów poza miejscem wyznaczonym (parking), jednakże dopuszcza się możliwość dojazdu samochodem do wszystkich stanowisk na terenie łowiska celem wypakowania sprzętu.


5) Złowione ryby należy zgłaszać sędziom sektorowym.Do czasu zgłoszenia ryba musi być przechowywana w worku karpiowym (jedna ryba / jeden worek) Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.Przetrzymywanie ryb w workach karpiowych dłużej dopuszcza się wyłącznie, gdy okaz został złowiony w nocy. Ryby wolno przechowywać w specjalistycznych workach karpiowych po jednej sztuce w każdym worku z osobna. W przypadku stwierdzenia, że ryba ucierpiała w trakcie połowu i po wypuszczeniu do wody mogłaby nie przeżyć, należy taki fakt natychmiast zgłosić obsłudze łowiska (zostanie ona przeniesiona do małego zbiornika, gdzie po parodniowej obserwacji i leczeniu powróci do swojego naturalnego środowiska). Gdy wędkarz poprzez swoje działanie doprowadzi do śnięcia ryby, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty naliczanej według wagi śniętej ryby. Obowiązkowo należy posiadać ze sobą matę do odhaczania karpi, duży podbierak karpiowy o rozstawie ramion nie mniejszych niż 80 x 80 cm, worek karpiowy (najlepiej kilka) oraz środek dezynfekujący rany po haczyku. Obsługa łowiska ma prawo w każdej chwili sprawdzić czy osoba posiada wyżej wymienione rzeczy. Dozwolone jest używanie haczyków wyłącznie z mikrozadziorem lub bezzadziorowych. Zakazuje się stosowania plecionki jako linki głównej.Zakazuje się używania środków pływających w postaci pontonów. Łowienie odbywa się wyłącznie z brzegu. Dozwolone są tylko modele zdalnie sterowane z brzegu. Każdy z łowiących zobowiązany jest do wypełnienia karty połowu, którą należy pobrać przed łowieniem. Do karty należy wpisać wszystkie złowione ryby oraz ich masę. Przed opuszczeniem łowiska, kartę trzeba zwrócić.


6) Dopuszcza się nęcenie łowiska całą dobę wszelkimi zanętami karpiowymi (kulki proteinowe, pellet, ziarna, orzechy), które są świeże i nie powodują zagrożenia dla ryb i środowiska. W żadnym wypadku nie wolno wrzucać zepsutej zanęty do wody.Nie dopuszcza się używanie zwierzęcych przynęt i zanęt.


7) Obszar, na którym znajduje się łowisko jest chronionych w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, dlatego podczas łowienia należy zachować ciszę oraz dbać o czystość.


8) Każdy wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania (śmieci obligatoryjnie należy zabrać z łowiska ze sobą).


9) Na każdym stanowisku, namioty należy rozstawiać w sposób umożliwiający przejazd samochodem innym łowiącym oraz służbom ratunkowym.
W trakcie przebywania na łowisku zabronione jest:
a) łowienia ryb ze sprzętu pływającego,
b) układania złowionych ryb na piasku i trawie,
c) kąpieli w stawach,
d) zanieczyszczanie i zaśmiecanie łowiska,
e) głośnego zachowywania się oraz zakłócanie ciszy i porządku,
f) niszczenie zieleni i przyrody oraz infrastruktury rybackiej i turystycznej,
g) palenie ogniska,
Korzystający z łowiska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zasad BHP oraz innych regulaminów i przepisów, w tym związanych z ochroną przyrody i rybactwem śródlądowym,organizatorzy nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki i losowe.

Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu przedsiębiorstwa Stawy Milickie S.A.


10) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian na swojej stronie internetowej.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.
Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem spowoduje natychmiastowe usunięcie takiej osoby z łowiska.

 


Zapisy prowadzimy do 15.03.2014 liczba miejsc ograniczona
 

 

Data utworzenia: 13/01/2015 @ 20:58
Ostatnie zmiany: 13/01/2015 @ 21:02
Kategoria :
Strona czytana 5865 razy


Wersja do druku Wersja do druku


Komentarze

Nikt jeszcze nie komentowal tego artykulu.
Badz pierwszy!

^ Góra ^