logo


Spotkanie Integracyjne Milicz "Rudy" 2016
milicz2016.jpg

Regulamin spotkania towarzyskiego z OGK

RUDY 2016

 

 1.Rozpoczęcie zawodów oraz losowanie stanowisk (miejsce losujemy tylko raz) odbędzie się w dniu 14 kwietnia o godz. 09.00 "POD WIATĄ".

 Po losowaniu drużyny mogą udać się na swoje stanowiska , ustawiać namioty , przygotować sprzęt do wędkowania oraz nęcić .

 W dzień poprzedzający zawody organizator przewiduje wieczorne spotkanie integracyjne oraz grilla dla zawodników.

 Obecność nieobowiązkowa.  Wędkowanie rozpoczyna się o godz. 11.00 i do tego czasu wszystkie pojazdy zawodników muszą być odstawione na    miejsce parkingowe. Drużyna,  która z jakichś powodów nie zdąży odstawić samochodu  nie ma prawa rozpocząć wędkowania do czasu odstawienia pojazdu na parking.

 

 2.Zakończenie łowienia nastąpi 17 kwietnia o godz.10.00

 

 3.Oficjalne zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbędzie się o godz. 12.00 "POD WIATĄ".

 

 4.W zawodach mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową.

a) Startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.

b) Nieobecność całej drużyny podczas losowania, powoduje otrzymanie stanowiska pozostałego po losowaniu.

c) Nie dopuszcza się losowania zastępczego przez innych uczestników zawodów.

d) Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika ( Team Runnera ).

e) Każdy zawodnik ma prawo łowić na 2 wędki (4 wędki na drużynę).

 

5.Każdy team runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami

a) team runner posiada pełne prawa zawodnika (może zarzucać zestawy , zacinać jak również holować ryby )

 

6. Dopuszcza się 3 markery na drużynę zarzucone z brzegu za pomocą wędki do markera lub wywiezione za pomocą łódki sterowanej.

Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.

 

7.Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów

 

8.Zawody rozgrywane są na zasadzie CATCH &  RELEASE .

 

9.Klasyfikacja zawodów:

a) Drużynowa: suma kilogramów ryb złowionych przez drużynę

b) Przy tej samej wadze o klasyfikacji decyduje waga największej ryby.

 

10.Organizator przewiduje również nagrodę za największą rybę BIG FISH.

 

11.Do klasyfikacji zaliczają się następujące gatunki ryb: karp i amur od 2,00 kg

 

12.Procedura zgłaszania złowionych ryb.

a.) Złowienie ryby z określeniem gatunku , należy natychmiast zgłosić sędziemu, bez względu na porę dnia lub nocy sms’em na wskazany przez organizatora numer telefonu.

b) Każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego (inaczej nie będzie zaliczona!!! ) codziennie w godzinach 9:00 - 11:00 oraz 17:00 - 19:00. W przypadku amura oraz ryb na granicy 2 kg do 1 godziny po zgłoszeniu.

c) Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego, w której zapisuje się:

• Nazwisko zawodnika, który złowił rybę,

• Datę i godzinę ważenia ryby,

• Wagę połowu w gramach!!!

• Gatunek ryby,

• Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu!

 

13.Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych(zwierzęcych) przynęt i zanęt.

 

14.Środki pływające:

 zabrania się poruszania środkami pływającymi podczas trwania zawodów. Wyjątek stanowią modele zdalnie sterowane.

 

15.Holowanie ryb.

a)zacięte ryby mają prawo holować tylko zawodnicy (team runner) wpisani na listę startową i tylko na swoim stanowisku. Ryba wyholowana na wędkę zawodnika z innej drużyny nie bierze udziału w klasyfikacji.

b) Odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego, może odbywać się tylko w worku karpiowym, w którym może znajdować się tylko jedna ryba.

c) Złowienie ryby z określeniem gatunku , należy natychmiast zgłosić sędziemu, bez względu na porę dnia lub nocy sms’em , na wskazany przez sędziów numer telefonu

d) Naruszenie obszaru łowiska lub przemieszczenie zestawów drużyny sąsiedniej podczas holowania ryby, może skutkować jej nie zaliczeniem. Protest w takim wypadku przysługuje drużynie, której łowisko zostało naruszone, a zgłoszenia tego faktu można dokonać jedynie przed ważeniem spornej ryby.

e) Ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody, może zostać wyholowana po tym sygnale, w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

 

16.Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.

17.Od godz.11.00 w dniu rozpoczęcia zawodów do ich zakończenia  zabrania się poruszania samochodem po łowisku.

18.Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego .

19.Protesty rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.

20. Zakaz spożywania alkoholu podczas zawodów
 

21. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu podczas trwania zawodów.
 

 


 


LISTA  STARTUJĄCYCH ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA !!!

 

SPONSOR GENERALNY FIRMA BANDIT CARP

bandit.jpg

 

SPONSOR NAJWIĘKSZEJ RYBY ZAWODÓW

my-shop-logo-1426624084.jpg 

 

Data utworzenia: 22/02/2016 @ 20:17
Ostatnie zmiany: 24/02/2016 @ 21:29
Kategoria :
Strona czytana 5517 razy


Wersja do druku Wersja do druku


Komentarze

Nikt jeszcze nie komentowal tego artykulu.
Badz pierwszy!

^ Góra ^